The Stirling Option - Get Serious. Get Bucky.

Fel mediciner?

Jag har hört att man kan göra läkemedelsgenomgångar. Det innebär alltså att man går igenom vilka mediciner man använder sig av i nuläget och ser om man verkligen behöver alla mediciner. Det brukar nämligen vara så att man ibland tar vissa mediciner fast än man inte ens behöver dem. Och det är ju väldigt onödigt att ta mediciner som man inte ens behöver. Den kanske inte är så bra för hälsan heller. Så det är otroligt viktigt att man verkligen kollar upp detta så att man inte tar något man inte behöver.